Visit Homepage
Press "Enter" to skip to content

Processarkivet.se Posts

Ny bok om BPMN av Bruce Silver

Detta inlägg har reklam för Bokus och innehåller annonslänkar

Bruce Silver har släppt boken Bpmn Quick and Easy Using Method and Style som är den tredje boken i hans Method and Style serie kring BPMN. Eftersom hans tidigare böcker är väldigt bra om man vill lära sig designa processer i BPMN har jag beställt den och skall lägga ut en recension så snart jag läst boken.

Om du vill beställa boken kan du hitta den hos Bokus

Boken kan beställas via Bokus, ISBN: 9780982368169

 

Comments closed

Processramverk

Arbetar man med processer är det bra att känna till att det finns olika processramverk (Business Process Frameworks) som man kan välja att använda om det passar verksamheten. Personligen anser jag inte att det alltid finns ett behov men en vinst är att man kan få insikt i vilka processer man bör hantera inom sin verksamhet.

Jag hittade denna artikel på linkedin där författaren beskriver några processramverk samt varför man använder dessa.

Här finns artikeln på linkedin

Comments closed

Outside-in metodik

Outside-In är ett koncept där man utgår från kunden vid analysen och hur denne upplever processen med dess resultat och genomförande. Man beskriver kundens interaktion med processen i form av Moments of Truth. Varje MOT innebär en interaktion mellan kunden och en motpart i verksamheten.En MOT resulterar också i Break Points vilket är interaktionen mellan interna resurser. Även för BR sker en interaktion mellan två parter.

I denna artikel som är på engelska beskriver författaren kring de olika typerna av perspektiv; Outside-In, Inside-Out, Inside-In och Outside-Out. Artikeln finns att läsa här.

Comments closed

Guide för namnsättning av processer

Det är alltför vanligt att företag och organisationer slavar när det gäller namnsättning av processer.  Resultatet från dålig namnsättning är att hela processarkitekturen blir otydlig och svår att få ett bra grepp om.

I denna artikel tar jag upp några saker jag anser är viktiga för att få en bra och sammanhängande processarkitektur sett ur namnsättningssynvinkel. Tips på utformningen av processarkitekturen kommer i senare artiklar.

Först några termer

 • Huvudprocess – End till end process ur kundens synvinkel. Kallas även kärnprocess.
 • Delprocess – Återanvändbar eller specifik subprocess
 • Aktivitet – Kan vara delprocess eller task och är det enda objekt i processen där det utförs något jobb. Den dubbla betydelsen kommer från BPM och jag tycker att det fungerar bra att samla delprocesser och tasks under denna benämning.
 • Task – Lägsta nivån av en aktivitet i det aktuella scopet för en process. En task kan göras om till en delprocess om lägre nedbrytning av processen önskas

Namnsättning på nivå 1 – Huvudprocess

Jag måste erkänna att jag tidigare var fast i tanken att man även för huvudprocesser skulle använda formen <verb> <substantiv>. Numera har jag ändrat uppfattning kring det och menar att man inte behöver vara kategorisk kring detta.

Anledningen är att det är svårt att sätta ett bra namn för en end-2-end process via verb+substantiv. Som exempel på denna nivå kan man ta ”order-to-cash” som brukar vara den generella benämningen huvudprocessen för försäljning.

Order-to-cash för bilförsäljning skulle kunna heta Sälja bilar med verb+substantiv. Den tidigare ger en indikation på scopet för processen och den andra vad för typ av försäljning det handlar om.

En fördel med den tidigare är att huvudprocessen på översta nivån kan vara likadan för olika typer av försäljning vilket medför att det räcker med en huvudprocess.

Rekommendationen jag vill ge är att man kan ta sig friheten att ge processen ett tydligt namn istället för att alltid använda formen <verb><substantiv>

En viktig notering kring huvudprocesser är att det är beroende på kontexten. En process kan vara delprocess för hela processflödet men för en specifik del i verksamheten är det en huvudprocess.

Namnsättning på övriga nivåer

För alla andra nivåer från översta delprocesser till tasks bör man med fördel använda formen verb+substantiv.

Exempel på namnsättning av aktiviteter i en process
Figur: Namnsättning av aktiviteter i en process

Anledningen är att varje delprocess i en process anger något som utförs i processen och genom att använda den föreslagna formen blir processen tydligare och det är lättare att få ett konsistent flöde.

Exempel på aktiviteter som lika gärna skulle kunna vara delprocess eller task

 • Skapa order
 • Leverera vara
 • Betala faktura
 • Skicka faktura

Betala faktura kan t ex behöva brytas ner till ett flöde som täcker en kedja av godkännanden men i andra fall är det en enkel betalning.

Processkarta

För att förstå komplexiteten när det gäller namnsättningen måste man ha klart för sig hur en processarkitektur ser ut eller kan se ut eftersom det finns många olika sätt att beskriva det på.

Processarkitekturen brukar beskrivas i en processkarta där verksamhetens processer på högsta nivå finns med för att skapa en översiktsbild över verksamhetens arbetsflöden.

Patrik Hallén på aRway har skrivit en artikel på  linkedin om de olika nivåerna i en processarkitektur. Det finns lite skillnader beroende på vilken metod man använder samt personliga eller organisatoriska preferenser. Artikeln kan du läsa här

Jag skall belysa även processkarta i senare artiklar.

 

Comments closed

Exempel på en ineffektiv logistikprocess

Inblandade aktörer

 • Kund = Mottagaren av paketet
 • Leverantör = Avsändaren av paketet
 • Logistikbolag = Det bolag som ansvarar för hanteringen av paketet från att det hämtats från leverantören och överlämnats till kunden

Processflöde

Brister i logistikflöde

Exempel på ett aktuellt logistikflöde som inte fungerar

Bilden visar ett pågående leveransflöde för ett paket som skickats från Sidney i Kanada och som skall levereras till Tvååker i Sverige. Flödet visar att det finns lite brister i den interna hanteringen av leveransen.

Ursprungsfelet är enligt logistikbolaget att paketet märktes med fel destinationsland vid mottagandet i Kanada. Leverantören har dock angett rätt uppgifter till logistikbolaget.

Logistikbolaget har haft kännedom om problemet åtminstone sedan det var i Litauen första gången.

”De skall göra allt de kan för att försöka få dem att leverera paketet till Sverige men kan inte lova att det lyckas”.

Alternativet är att paketet skickas tillbaka till leverantören i Kanada.

Problemet är att supportavdelningen inte har möjlighet att kontakta den del av bolaget som för tillfället hanterar paketet för att se till att paketet märks om med rätt destinationsland. Detta resulterar i att paketet åker runt mellan olika länder i Europa.

Identifierade brister i hanteringen

 • Det brister i förmågan att justera en felmärkt leverans
 • Det brister i kommunikationen mellan olika delar av verksamheten. Supportavdelningen har t ex ingen möjlighet att kontakta den avdelning som för tillfället har hand om paketet för att rätta till ett problem
 • En leverans kan skickas fram och tillbaka mellan olika platser och länder utan att någon inom organisationen åtgärdar problemet
 • Brister i informationssystemen medför att alla inte kan se den slutliga destinationen. Beroende på typ av tjänst som leverantören beställ kan t ex supportpersonal bara destinationsland men inte kundens adress

Följdverkningar som riskera att uppkomma som resultat av dessa brister

 • Logistikbolaget
  • Varje onödig transport resulterar i extra personal- och transportkostnader
  • Ökar belastning på terminaler och utrymme i fordon
  • Belastning på supportorganisationen
  • Risk för att leverantörer byter logistikbolag
  • Merarbete om samma vara behöver skickas en gång till. inge
 • Leverantören som varorna beställdes ifrån
  • Leverantören behöver lägga ner arbete för att ge support till kunden
  • Leverantören behöver ha kontakt med logistikbolaget
  • Extra arbete och kostnader om logistikbolaget returnerar varorna till leverantören som då måste göra en ny leverans till kunden
 • Kunden
  • Försenad eller utebliven leverans riskerar medföra olägenhet för kundens kund
  • Om varan är kritisk för kundens verksamhet kan det få betydande konsekvenser för verksamheten
  • Extra arbete för kunden med att kommunicera med inblandade aktörer
 •  Klimatet
  • Varje extra transport orsakar ökad miljöpåverkan vilket är dåligt för miljön och klimatet

Förslag på förbättringar som skulle kunna göras inom logistikbolaget

 • Se över hela flödet för hela leveransen från mottagande av leverantören till kunden som skall ta emot leveransen och identifiera problemområden
 • Förbättra hantering och rutiner för avvikelser. Det borde t ex finnas tydliga kommunikationsvägar genom alla led av organisationen. Idag ser det ut som att inte supportorganisationen kan få kontakt med den del av organisation som hanterar paketet vid den aktuella tidpunkten
 • Förbättrade informationssystem som gör det möjligt att justera felaktig information.
 • Se till att varje aktör har tillgång rätt information vid varje tillfälle. Exempelvis om någon matat in eller angett felaktig information skall det gå att korrigera informationen.
 • Se över hanteringen av spårningsmeddelanden. Dagens spårningsmeddelanden ger inte tillräckligt med information. Åtminstone inte till kunden. Exempel på ett spårningsmeddelande är: ”Under transport”. Det hade varit mer upplysande om det stod: ”Under transport till Stockholm”. Detta medför att man måste invänta nästa avläsning innan man får reda på vart ett paket har skickats.
Comments closed

Signavio Process Editor

Signavio Process Editor är en molnbaserad tjänst för processutveckling. Signavio erbjuder ytterligare två IT-stöd, Signavio Workflow samt Signavio Decision Designer.

CH Tano är Consulting partner till Signavio och vi kan demonstrera deras produkter och förmedla kontakt till Signavio.

Här kommer inom kort en sammanfattning av Process Editor som är ett riktigt bra verktyg för att utveckla och underhålla en organisations verksamhetsprocesser med.

Signavios webbplats hittar du på Signavio.com

 

Comments closed

Outside In – Manning/Bodine

Outside In - The power of putting custiomers at the center of your business

ISBN: 9780547913988

Fokusera på att sätta kundens totala upplevelse i fokus vid effektivisering av verksamheten. Metoden ”Outside In” sätter kundens behov i fokus. En av insikterna man kan få är att man kan hitta sätt att  utvidga sin verksamhet genom man ser verksamheten ur ett annat perspektiv.
Köp boken från Adlibris

Comments closed

BPTrends en djuplodande guide inom BPM

Så här skriver Paul Harmon och Celia Wolf sin mission för siten BPTrends.com

Texten är hämtad från: http://www.bptrends.com/about/mission/

Citat ” Mission

Paul Harmon, well known and respected market analyst, editor, consultant and author, and Celia Wolf, business strategist, marketing consultant, and entrepreneur, launched Business Process Trends in 2003 to provide a comprehensive, reliable and unbiased source of information relating to trends, directions and best practices in Business Process. Our goals were, and continue to be to: 

 • Educate and Support the Market including business and IT practitioners and users, corporate managers and senior executives, software and hardware vendors, consulting organizations and standards organizations.
 • Present Information regarding what users are doing, what technologies vendors are developing and delivering, what methodologies are working and what trends and standards are emerging.
 • Provide a Forum for presentation of varying points of view and opposing perspectives on current trends and directions in a rich content environment.
 • Standardize and Support Best Practices across all segments of the market engaged in Business Process ”

Siten har funnits sedan 2003 och innehåller många bra artiklar och man kan gå med och bidra med sina egna insikter.

 

Comments closed

Bra bok om Key Performance Indicators

Bernard Marr har skrivit en bra bok om Key Performance Indicators. Boken ger en väldigt bra introduktion till KPI:er och hur man identifierar och utvecklar dessa samt hur man använder dem för att effektivisera verksamheten.

Boken ger insikt i många viktiga saker att tänka på när man utvecklar KPI:er för en verksamhet. Ett vanligt misstag är att man väljer KPI:er utifrån hur enkelt det är att få fram informationen, t ex att välja saker som antal processade ordrar, antal fel osv. Om man inte har ställt en Key Performance Question som sätter fingret på vad man vill veta, är det svårt att välja rätt KPI:er.

Boken finns att köpa i Bokus onlineshop.

Key Performance Indicators for Dummies
ISBN: 9781118913239

 

 

Comments closed

Successful Customer Experience

Man blir riktigt glad när man stöter på företag som har kunden i fokus och som gör det lilla extra utan att man förväntar sig det. Jag vill ge en stor eloge till alla företag som gör det.

Jag bokade bord på restaurangen Beirut Bistro på Kungsholmen i Stockholm via deras nätbokning vilket gick utan problem och jag fick en bekräftelse via epost. Pga att jag bokade för 25 personer fick jag bara kvittens på att jag gjort bokningen men att den behövde bekräftas av dem.

Dagen efter fick jag en bekräftelse via mail att de hade plats för 25 personer och att min bokning var godkänd.

Det som fick mig att skriva inlägget var att Beirut Bistro försökte nå mig per telefon flera gånger under den dagen trots att de skickat mailet. Tyvärr hade jag inte tid att svara på mitt på dagen men de fortsatte att ringa tills jag svarade vilket blev kring 18:30-tiden.

Anledning till att de ringde var att de ville försäkra sig om att allt kring bokningen var korrekt och om jag hade några ytterligare funderingar eller önskemål. Det är vad jag anser vara service vilket ger kunden en Successful Customer Experience.

Jag får återkomma när jag har fått smaka maten som jag nu har väldigt stora förväntningar på.

Beirut Bistro finns även på Bookatable.se men där gick det inte att boka för mer än 10 personer, men som sagt så fungerade deras egna boken alldeles förträffligt. Bistro har fått väldigt bra recensioner i bokningstjänsten bookatable.se.

/Carl-Henrik

 

 

Comments closed