Visit Homepage
Press "Enter" to skip to content

BPMN

BPMN – Business Process Model & Notation är en standard notation för beskrivning av processer och som stöds av de flesta verktyg för beskrivning och automatisering av processer.

Aktuell version är BPMN 2.0.2 och ansvaret för standarden ligger under OMG – Object Management Group

Ett nytt ämne som blir viktigare och som kommer att tillföra stor nytta om företag och organisationer börjar använda den är DMN – Decision Model & Notation.

Aktuell version är DMN 1.1 och ansvaret för standarden ligger även här under OMG. Jag beskriver DMN notationen på en separat sida.