Visit Homepage
Press "Enter" to skip to content

Kategori: Metodik

Kategori för att beskriva metoder som används inom arbete med processer

Outside-in metodik

Outside-In är ett koncept där man utgår från kunden vid analysen och hur denne upplever processen med dess resultat och genomförande. Man beskriver kundens interaktion med processen i form av Moments of Truth. Varje MOT innebär en interaktion mellan kunden och en motpart i verksamheten.En MOT resulterar också i Break Points vilket är interaktionen mellan interna resurser. Även för BR sker en interaktion mellan två parter.

I denna artikel som är på engelska beskriver författaren kring de olika typerna av perspektiv; Outside-In, Inside-Out, Inside-In och Outside-Out. Artikeln finns att läsa här.

Comments closed

Outside In – Manning/Bodine

Outside In - The power of putting custiomers at the center of your business

ISBN: 9780547913988

Fokusera på att sätta kundens totala upplevelse i fokus vid effektivisering av verksamheten. Metoden ”Outside In” sätter kundens behov i fokus. En av insikterna man kan få är att man kan hitta sätt att  utvidga sin verksamhet genom man ser verksamheten ur ett annat perspektiv.
Köp boken från Adlibris

Comments closed

Process improvements

This article by Steve Towers give a good insight to some differencies between Lean, Six Sigma and CEMM (Customer Expectation Management Method)

He points out this phrase:

“you may be doing things right, but are you doing the right thing?”

and it’s important to think about this when working with process improvements.

As an example you could provide the best product on the market (doing things right) but if no one is interested in that product, then you should concider if you doing the right thing.

You find the article here

 

 

Comments closed

Metoder inom processutveckling

Metoder inom processutveckling

Inom processutveckling finns det en stor mängd olika metoder för analys och design av verksamhetsprocesser. Förutom de mer eller mindre standardiserade varianterna finns även många anpassade och kundunika. Alla organisationer är olika och ofta behöver metodiken anpassas till verksamheten.

Denna sida kommer att utvecklas mer och i olika inlägg på processarkivet.se kommer varje metod att beskrivas separat.

  • Customer Expectation Management Method (Outside-In)
  • Kundresa
  • EPC
  • BPM – Business Process Management
  • Lean
  • Six Sigma
  • SIPOC
  • Kundunika metoder
Comments closed