Visit Homepage
Press "Enter" to skip to content

DMN

DMN – Decision Model & Notation är en standard för att beskriva verksamhetens regler på ett tydligare sätt än att skapa långa dokument. Ett syftet är att göra det enklare för de som har verksamhetskunnandet att förmedla kraven till de som utvecklar systemstöd. Det är dock lika viktigt att förmedla informationen på verksamhetssidan samt att det blir enklare att förändra reglerna för besluten när de behöver ändras.

Aktuell version av standarden är DMN 1.1 och ansvaret för standarden ligger hos OMG – Object Management Group

DMN kan med fördel användas ihop med BPMN men den är inte beroende av BPMN utan kan stå helt för sig själv. Jag har en separat sida där jag ger en sammanfattning av BPMN.