Visit Homepage
Press "Enter" to skip to content

Processarkivet.se Posts

Business Applications and BPM

Kay Winkler har skrivit en artikel på BPTrends.com om Business Applications and BPM som visar på en del viktiga aspekter man behöver hantera när man arbetar med dessa områden. Den lista på viktiga saker som behöver ses över/hanteras som han lagt in i artikeln är en bra grund att utgå ifrån.

Artikeln hittar du här 

Comments closed

Processarkitektur CH Tano

This is a draft version of CH Tano Business Process Architecture. My intention is to ”live as I teach” and document all core processes for my business and also develop the processes to enough detail to install them in my installation of Bonitasoft BPMS suite. (http://www.bonitasoft.com)

CH Tano Business Process Architecture level 1
CH Tano Business Process Architecture level 1
Comments closed

Process improvements

This article by Steve Towers give a good insight to some differencies between Lean, Six Sigma and CEMM (Customer Expectation Management Method)

He points out this phrase:

“you may be doing things right, but are you doing the right thing?”

and it’s important to think about this when working with process improvements.

As an example you could provide the best product on the market (doing things right) but if no one is interested in that product, then you should concider if you doing the right thing.

You find the article here

 

 

Comments closed

Utmaningar vid mätning av en process

Det finns många utmaningar när man skall mäta effektiviteten i en process. Initialt kan det ses som en enkel sak att göra men tittar man närmare på det, inser man att det är lite mer komplicerat än vad det ser ut vid första anblicken.

Här skall jag ge ett exempel på några utmaningar man kan stöta på vid mätning av en process samt hur viktigt det är att vara medveten om vilken kunskap man vill få ut av mätningen. Som utgångspunkt  kommer jag att använda ett exempel som finns i boken Processbaserad verksamhetsutveckling.

Detta exempel anser jag belyser problematiken kring KPIer och mätning av processer på ett bra sätt.

Exemplet handlar om att man önskar servera god mat till en matgäst på en restaurang. I detta exempel är ett av kundens krav att maten skall vara varm för att smaka bra och ge en bra upplevelse. Den stora frågan är då hur man skall mäta processen för att säkerställa att maten är varm när den serveras?

Ett sätt att lösa det på är som författarna skriver i boken, att man mäter maten vid tillagningen och vet då att den har kommit upp till rätt temperatur. Problemet med denna typ av mätning som kan grupperas in i området funktionell mätning, är att man får ett mått på hur varm maten är just vid tillagningen men det betyder inte att maten är varm när kunden blir serverad. Beroende på hur resten av processen ser ut kan det finnas många steg som medför att maten hinner kallna innan serveringen, t ex bli stående på en serveringsvagn eller liknande.

Measurement example step 1

 

I ovanstående mätning kan det således finnas många saker som leder till att kundens mat hinner bli kall innan serveringen med följden att kunden blir missnöjd.

Varmhållning kan vara ett sätt att lösa problemet på, men det skapar extra arbete i köket med aktiviteter som varmhållning och temperaturmätning. Dessutom riskerar kvalitén på maten att försämras om den varmhålls under en längre tid.

Hur kan man istället lösa leveransen av varm mat till kunden och hur är det kopplat till mätning av processen?

En enkel lösning som beskrivs i boken är att helt enkelt se till att maten serveras direkt efter tillagningen. Då behövs varken mätning eller varmhållning eftersom kunden får maten utan dröjsmål efter tillagningen.

För att lösa detta behöver processen vara utformad på ett sätt som medför att maten kan serveras direkt efter tillagningen.

Measurement example step 2

Summering

Om man som i exemplet skulle utfört mätningen i samband med tillagningen av maten, hade man infört en mätning i processen som inte skapat något värde för vare sig för kunden eller för verksamheten. Dessutom hade man infört extra arbetsuppgifter utan nyttoeffekt för de som arbetar i köket.

Ett exempel på när mätning i samband med tillagningen skulle kunna vara befogad är om man av någon anledning hade behövt visa på att maten varit uppe i tillräckligt hög temperatur, t ex för att döda eventuella bakterier i maten.

 

 

Comments closed

Metoder inom processutveckling

Metoder inom processutveckling

Inom processutveckling finns det en stor mängd olika metoder för analys och design av verksamhetsprocesser. Förutom de mer eller mindre standardiserade varianterna finns även många anpassade och kundunika. Alla organisationer är olika och ofta behöver metodiken anpassas till verksamheten.

Denna sida kommer att utvecklas mer och i olika inlägg på processarkivet.se kommer varje metod att beskrivas separat.

  • Customer Expectation Management Method (Outside-In)
  • Kundresa
  • EPC
  • BPM – Business Process Management
  • Lean
  • Six Sigma
  • SIPOC
  • Kundunika metoder
Comments closed

Processnotation

När man arbetar med processer kommer man i kontakt med olika typer av processnotation och det man kan fundera på är om det är lämpligt att uppfinna hjulet på nytt eller om man skall försöka använda de standarder som finns.

Det viktiga är att processerna blir tydliga och kan förstås av den tänkta målgruppen. Om en process skall automatisera ställs helt andra krav än om man designar en process som bara skall finnas som diagram.

Det behöver dock inte betyda att man måste använda samma notation till alla processer men ett noggrannare val och framför allt ett enhetligt sätt att dokumentera processer på inom en organisation borde vara en självklarhet.

Som konsult får man anpassa sig till kundernas sätt att dokumentera processerna på, men när jag har möjlighet att påverka valet och notationen passar så föreslår jag användning av processnotationen BPMN 2.0. Genom att använda ett urval av objekten i BPMN 2.0 när man beskriver processer på en övergripande nivå kan man designa processer som kan förstås på många nivåer i en organisation.

På övergripande nivå är annars processpilar det vanligaste sättet (min uppfattning) att beskriva processer på. Risken i dessa fall är att man överanvänder just pilnotationen och använder den för både aktiviteter och processer vilken kan skapa otydliga processer.

 

Comments closed