Visit Homepage
Press "Enter" to skip to content

Processautomation

Processautomation

Automatisering av verksamhetsprocesser kan ske med två huvudsakliga koncept

BPM

Samlingsnamn för konceptet där man automatiserar och övervakar processer med olika systemstöd och integrationer. Oftast och helst används BPMN som notation för att använda ett standardiserat sätt att beskriva processerna som skall automatiseras. Underliggande styrning av logiken sker sedan med proprietär teknik men det spelar mindre roll så länge processerna är beskrivna i BPMN och kan exporteras och importeras mellan olika leverantörers verktyg i syfte att undvika inlåsning. BPM-konceptet innehåller t ex BAM (Business Activity Monitoring) för realtidsövervakning av processen och dess instanser.

RPA

RPA är ett koncept där man installerar en programvara på en PC som förenklat simulerar en användare och som då kan arbeta mot flera applikationer och konsolidera resultatet. Detta innebär att man minskar behovet av integrationer mellan olika systemstöd och införandet kan göras snabbare än när man skall integrera olika systemstöd. T ex kan RPA användas för återkommande rutiner där mänskliga beslut inte behöver fattas. Man kan även använda RPA för att förbereda beslutsunderlag m m.

Summering

För en kostnadseffektiv automatisering av en verksamhets processer och arbetsflöden bör man utreda om man kan använda båda metoderna och utnyttja styrkorna i respektive metod.