Visit Homepage
Press "Enter" to skip to content

Robotic Process Automation

Introduktion till Robotic Process Automation

Robotic Process Automation eller RPA som är kortnamnet, kan vara ett bra alternativ för att åstadkomma processautomation utan att göra integrationer eller andra förändringar på befintliga systemstöd.

Konceptet innebär att man installerar en programvara på datorerna som via smarta funktioner utför valfria uppgifter. Det kan t ex användas för att underlätta för användarna genom att ta hand om repetitiva uppgifter och låta användarna lägga mer tid på kvalificerade uppgifter.

Programmen är så pass avancerande att de kan utföra uppgifter mot flera olika systemstöd och sedan sammanställa informationen till lämpligt resultat.

Så här beskrivs rpa av författaren i en artikel från computerweekly.com

In the region, software robots are increasingly implemented across industries to handle repetitive tasks, such as comparing data or processing claims, in everything from customer service to administrative processes.

What sets these robots apart from traditional IT automation is their capability to interact with computer systems the way a typical employee does and adapt to changing circumstances. There is no need for intensive programming or deep system integrations, and results can be seen fast without major investment.

“Deployment is so fast you can have the first version ready in a few weeks,” said Vesa. “Which is why [RPA] is spreading fast compared with traditional IT projects.”

Länkar till några leverantörer av program för RPA

<tbd>

Resurser på nätet

<tbd>