Inblandade aktörer

 • Kund = Mottagaren av paketet
 • Leverantör = Avsändaren av paketet
 • Logistikbolag = Det bolag som ansvarar för hanteringen av paketet från att det hämtats från leverantören och överlämnats till kunden

Processflöde

Brister i logistikflöde

Exempel på ett aktuellt logistikflöde som inte fungerar

Bilden visar ett pågående leveransflöde för ett paket som skickats från Sidney i Kanada och som skall levereras till Tvååker i Sverige. Flödet visar att det finns lite brister i den interna hanteringen av leveransen.

Ursprungsfelet är enligt logistikbolaget att paketet märktes med fel destinationsland vid mottagandet i Kanada. Leverantören har dock angett rätt uppgifter till logistikbolaget.

Logistikbolaget har haft kännedom om problemet åtminstone sedan det var i Litauen första gången.

”De skall göra allt de kan för att försöka få dem att leverera paketet till Sverige men kan inte lova att det lyckas”.

Alternativet är att paketet skickas tillbaka till leverantören i Kanada.

Problemet är att supportavdelningen inte har möjlighet att kontakta den del av bolaget som för tillfället hanterar paketet för att se till att paketet märks om med rätt destinationsland. Detta resulterar i att paketet åker runt mellan olika länder i Europa.

Identifierade brister i hanteringen

 • Det brister i förmågan att justera en felmärkt leverans
 • Det brister i kommunikationen mellan olika delar av verksamheten. Supportavdelningen har t ex ingen möjlighet att kontakta den avdelning som för tillfället har hand om paketet för att rätta till ett problem
 • En leverans kan skickas fram och tillbaka mellan olika platser och länder utan att någon inom organisationen åtgärdar problemet
 • Brister i informationssystemen medför att alla inte kan se den slutliga destinationen. Beroende på typ av tjänst som leverantören beställ kan t ex supportpersonal bara destinationsland men inte kundens adress

Följdverkningar som riskera att uppkomma som resultat av dessa brister

 • Logistikbolaget
  • Varje onödig transport resulterar i extra personal- och transportkostnader
  • Ökar belastning på terminaler och utrymme i fordon
  • Belastning på supportorganisationen
  • Risk för att leverantörer byter logistikbolag
  • Merarbete om samma vara behöver skickas en gång till. inge
 • Leverantören som varorna beställdes ifrån
  • Leverantören behöver lägga ner arbete för att ge support till kunden
  • Leverantören behöver ha kontakt med logistikbolaget
  • Extra arbete och kostnader om logistikbolaget returnerar varorna till leverantören som då måste göra en ny leverans till kunden
 • Kunden
  • Försenad eller utebliven leverans riskerar medföra olägenhet för kundens kund
  • Om varan är kritisk för kundens verksamhet kan det få betydande konsekvenser för verksamheten
  • Extra arbete för kunden med att kommunicera med inblandade aktörer
 •  Klimatet
  • Varje extra transport orsakar ökad miljöpåverkan vilket är dåligt för miljön och klimatet

Förslag på förbättringar som skulle kunna göras inom logistikbolaget

 • Se över hela flödet för hela leveransen från mottagande av leverantören till kunden som skall ta emot leveransen och identifiera problemområden
 • Förbättra hantering och rutiner för avvikelser. Det borde t ex finnas tydliga kommunikationsvägar genom alla led av organisationen. Idag ser det ut som att inte supportorganisationen kan få kontakt med den del av organisation som hanterar paketet vid den aktuella tidpunkten
 • Förbättrade informationssystem som gör det möjligt att justera felaktig information.
 • Se till att varje aktör har tillgång rätt information vid varje tillfälle. Exempelvis om någon matat in eller angett felaktig information skall det gå att korrigera informationen.
 • Se över hanteringen av spårningsmeddelanden. Dagens spårningsmeddelanden ger inte tillräckligt med information. Åtminstone inte till kunden. Exempel på ett spårningsmeddelande är: ”Under transport”. Det hade varit mer upplysande om det stod: ”Under transport till Stockholm”. Detta medför att man måste invänta nästa avläsning innan man får reda på vart ett paket har skickats.
error: Content is protected !!