Metoder inom processutveckling

Inom processutveckling finns det en stor mängd olika metoder för analys och design av verksamhetsprocesser. Förutom de mer eller mindre standardiserade varianterna finns även många anpassade och kundunika. Alla organisationer är olika och ofta behöver metodiken anpassas till verksamheten.

Denna sida kommer att utvecklas mer och i olika inlägg på processarkivet.se kommer varje metod att beskrivas separat.

  • Customer Expectation Management Method (Outside-In)
  • Kundresa
  • EPC
  • BPM – Business Process Management
  • Lean
  • Six Sigma
  • SIPOC
  • Kundunika metoder
error: Content is protected !!