Om Processarkivet

Processarkivet är en blogg om verksamhetsprocesser och design av verksamhetsprocesser samt processautomation inklusive RPA-Robotics Process Automation. Ett nytt område som jag är insatt i är AI och hur man kan kombinera AI med processer för att effektivisera samt hitta nya intressanta sätt att utveckla sin verksamhet på.

Syftet är att sprida kunskap och ge tips på hur man kan effektivisera sitt arbete och organisation med hjälp av tydliga och välstrukturerade verksamhetsprocesser och arbetssätt där även säkerhetsfrågor och hantering av personlig integritet är viktiga områden att ta hänsyn till.

Språket på bloggen kommer att vara svenska. Det finns enligt mitt tycke alldeles för få bloggar i ämnet processer som är skrivna på svenska.

För beskrivning av processer kommer uteslutande notationen BPMN 2.0 att användas. Det är en vitt spridd standard för processdesign och i princip alla systemstöd stöder denna notation. Rätt använd är den lika lätt eller till och med lättare att använda än de egenutvecklade notationer som finns inom företag och organisationer. En stor fördel  med en standardnotation är också att man kan flytta processer mellan olika systemstöd som stöder notationen. Ofta utan större problem även om det inte alltid är helt smärtfritt.

Bloggen drivs av Carl-Henrik Tano, CH Tano. Bolaget erbjuder tjänster inom processutveckling och arkitektur och du kan ta kontakt via detta kontaktformulär om du är intresserad av att anlita företaget för uppdrag eller vill samarbeta på något sätt inom processområdet.

Exempel på tjänster CH Tano erbjuder

  • Göra en processkartläggning och föreslå förbättringar
  • Agera mentor i processutvecklingsprojekt
  • Arbeta med projektmetodik
  • Arbeta som mentor inom DMN
  • Utbilda inom DMN och BPMN
  • Stötta organisationen inom processautomation och RPA
  • Hur man kan använda AI-Artificial Intelligence i sin verksamhet

Ge gärna kommentarer på det jag skrivit samt tipsa om fler ämnen för bloggen.

Sprid gärna länken samt länka gärna från din sida om du har en blogg eller webbplats.

Trevlig läsning!

Carl-Henrik

error: Content is protected !!