Outside-In är ett koncept där man utgår från kunden vid analysen och hur denne upplever processen med dess resultat och genomförande. Man beskriver kundens interaktion med processen i form av Moments of Truth. Varje MOT innebär en interaktion mellan kunden och en motpart i verksamheten.En MOT resulterar också i Break Points vilket är interaktionen mellan interna resurser. Även för BR sker en interaktion mellan två parter.

I denna artikel som är på engelska beskriver författaren kring de olika typerna av perspektiv; Outside-In, Inside-Out, Inside-In och Outside-Out. Artikeln finns att läsa här.

error: Content is protected !!